Serc

Herengracht

Aanvankelijk was de Herengracht een (in 1585 gegraven) vestinggracht voor de bedrijven en lijnbanen die achter het Singel waren gevestigd. De gracht liep binnen de stadswal parallel aan de gracht buiten de stadsmuur. De Herengracht vertoont daarom ter hoogte van de Driekoningenstraat nog steeds een knik; de buitengracht was op die hoogte om een bolwerk heen gelegd. Van sloot tot de huidige gracht verbreed , kreeg de gracht in 1612 de naam Herengracht, naar de Heren Regeerders van de stad Amsterdam.

Een schilderij van Gerrit Adriaensz. Berckheyde - De bocht van de Herengracht

De kruising van Herengracht en Brouwersgracht is een van de meest gefotografeerde plekken van Amsterdam. Al was het maar vanwege de vele bruidsparen die dagelijks aan de steiger aan de Herenmarkt uitstappen. Deze foto is een handgemaakt drieluik van Jacob Olie.