Serc

Beurs van Berlage

In de gouden 17e eeuw ontstond in Amsterdam, als eerste ter wereld, een vaste plek waar aandelen verhandeld werden. Het waren de aandelen van de eerste naamloze vennootschap ter wereld, de Verenigde Oostindische Compagnie. 300 Jaar later bouwde Berlage de 3e Beurs van Amsterdam. Een gebouw dat heel veel stof deed opwaaien, en tegenwoordig als begin van de moderne Nederlandse architectuur wordt gezien.