Serc

Raadsleden en Fracties Gemeenteraad Amsterdam

De gemeenteraad is de baas van Amsterdam. In de gemeenteraad zijn de burgers van Amsterdam vertegenwoordigd. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente vast. Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad en voert het beleid uit. De gemeenteraad controleert de uitvoering van het beleid door het college.

Er is dus een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. Deze rolverdeling is vastgelegd in de Wet dualisering gemeentebestuur die sinds 2002 van kracht is.

Samenstelling gemeenteraad en fracties Amsterdam